Benefity poskytované Odborovou organizací:


Tarif T-Mobile ODBORY – ceny již od 29 kč


Každoročně vždy na konci roku, vyplácí odborová organizace svým členům  jednorázový příspěvek ve výši 1000 ,- Kč

( tzv. kaprovné členům, kteří jsou v době vyplácení příspěvku členy 6 a více měsíců )


V roce 2016 jsme spustily “nepravidelné” akce ve formě losování členů odborové organizace a jejich obdarování hodnotnými dárky.


Podpůrný fond Odborové organizace který vyplácí členům peněžní plnění v mimořádných životních událostech, jako je narození dítěte či svatba ve výši 10.000 ,- Kč


Stačí málo : “vyplnit přihlášku do odborů “


Souhrn Výhod vyjednaných Odborovou Organizací

   
Být v odborech se vyplatí !!!!
VýhodyDle zákonaDle Kolektivní Smlouvy Rozdíl
Dovolená20dní /rok25+ 5
Navýšení tarifní mzdy02000+ 2000
Roční prémie za splnění výk. ukazatelů00 - Zrušeno0
Příplatek za třísměnný provoz010% Noc10%
Příplatek za odpolední směnu000
Měsíční bonus za docházku06%6%
Roční Bonus za nulovou absenci060006000
Bonus za setrvání v pracovním poměru (každé 3 roky)01500015000
Přesčas v sobotu, neděli a svátky10% průměrného výdělku50%60%
Příplatek na oběd (stravenka)0100 100
Penzijní připojištění0600600
Jako člen odborové organizace získáte navíc :
Příspěvek členům odborů při narození potomka10000
Příspěvek členům odborů při uzavření sňatku10000
Vánoční prémie členům odborů "kaprovné"1000
Možnost zúčastnit se akcí a soutěží pořádaných Odborovou organizacíVěcné ceny a dárky