Z Akcí Odborové Organizace


V roce 2019 došlo k navýšení výherní poukázky na částku 1000 kč a rovněž dostává poukázku stejné hodnoty i nově evidovaný člen Odborů (po splnění podmínek členství)

Být v Odborech se vyplatí


Od roku 2017 pravidelně na konci roku, při výroční schůzi losujeme 10 šťastných majitelů poukázek do Penny marketu v hodnotě 5OOkč z řad členů Odborů.

Být v Odborech se vyplatí


V letošním roce 2016 jsme spustily „nepravidelnou“ akci ve formě losování členů odborové organizace a jejich obdarování hodnotnými dárky.

Být v Odborech se vyplatí


Dne 22.3.2016 v 6:00,
proběhlo losování Velikonočních dárků pro členy ZO Os Kovo Bosal ČR z deklarovaných 2 dárků, jsme nakonec celkový počet zvýšily na 6 aby byl celkový počet obdarovaných větší.

Losování proběhlo za účasti Předsedy pana Josefa Měchury, místopředsedy Karla Novotného a nestranného losovače paní Kateřiny Brožové.

 

Všem výhercům srdečně blahopřejeme a přejeme dobrou chuť .

6 Cena: Malý salám Kmotr vyhrává pan Václav R.

5 Cena: Velké Karlíkovo Uzené vyhrává pan Pavel Š.

4 Cena: 3,5 KG Utopenců vyhrává paní Martina Š.

3 Cena: 1 Metr Salámu Poličan vyhrává pan František U.

2 Cena: 6 x Francouzské víno vyhrává paní Věra J.

1 Cena: 4,5 kg Uzené Šunky vyhrává pan Petr H.