KOLEKTIVNÍ SMLOUVA JAKO SAMOZŘEJMOST?

V podnicích, jejichž zaměstnanci se odborově sdružují, mají největší význam podnikové kolektivní smlouvy. Ale pozor, přestože mnoho záležitostí je dojednáno na delší časové období, ty nejdůležitější (mzdy, sociální fond apod.) jsou zpravidla projednávány každý rok, tedy začíná se vždy od nuly. To znamená, že to co platí letos, nemusí se podařit vyjednat pro příští rok. Není tedy samozřejmostí, jak se někteří zaměstnanci mylně domnívají, že většina závazků se v kolektivních smlouvách automaticky opakuje.

Použijeme konkrétního vyjádření mnohých zaměstnanců: „Však to vždycky bylo, proč by to najednou být nemělo“. Musí se vždy znovu a znovu mnohé vyjednat. Pro vyjednávací komise je vždy důležité, jakou mají podporu od své členské základny.

NEDOSTATEK INFORMACÍ

Významným důvodem poklesu členské základny je nedostatečná informovanost zaměstnanců o obsahu kolektivních smluv. Ze zákona i kolektivní smlouvy je povinností zaměstnavatele seznámit všechny zaměstnance s kolektivní smlouvou a jejími dodatky. Především u nově přijímaných zaměstnanců. Stále se setkáváme se zaměstnanci, kteří nemají o existenci kolektivní smlouvy ani potuchy, nevědí co v ní je obsaženo nebo se domnívají, že vše mu sám poskytuje zaměstnavatel, protože to tak vždy dělal.

 CHYBÍ SOLIDARITA

Kolektivní smlouvu může se zaměstnavatelem uzavřít pouze odborová organizace, ale tato kolektivní smlouva se vztahuje samozřejmě na všechny zaměstnance, nejen na odboráře. Všichni dobře víme, že řada zaměstnanců řekne: „Proč bych měl platit členské příspěvky, když to odbory vyjednají i za mne a mne to nebude nic stát ?“ Nemůžeme a ani nebudeme určitě nutit někoho ke vstupu do odborů – to je každého svobodná vůle. Ale je velmi smutné, že solidarita lidí pracujících za mzdu je tak slabá.

Je nás v odborech v naší ZO stále jen skoro 10 % zaměstnanců.  Lepší by však bylo, kdyby přišli za funkcionáři odborové organizace i ostatní a vyplnili přihlášku do odborů. Posílili by tak vyjednávací pozici této organizace a vytvořili větší předpoklady pro kolektivní vyjednávání na další rok, které právě probíhá. A že bude složitější a obtížnější se dá s jistotou tvrdit už dnes. Pokud by tak neučinili a k nim se, nedej bože, přidali další, může se stát, že klesne členská základna pod určitou mez, sníží se vyjednávací schopnosti a možná už nebude mít kdo vyjednávat. Potom si už nebudeme nic vyčítat a všichni budeme spokojeni. Nebo se mýlím a spokojený bude někdo úplně jiný? Určitě nemusíme dodávat, kdo to bude, viďte?

Všechnu odborovou práci děláme prakticky zdarma a zpravidla ve svém volném čase! Děláme to z přesvědčení a děláme to proto, abychom hájili VAŠE zájmy a hlídali dodržování povinností, které k nám zaměstnavatel má. Odbory jsou zde proto, aby především hájily vaše zájmy! Od členů bychom uvítali, kdyby se závodním výborem více komunikovali (jsme na to připraveni!) spousta z vás ani nereagovala na aktualizaci dat a telefonních čísel.  Jak se pak dozvíte že se několikrát ročně koná setkání ?. Na naší akci kdy jsme losovali věcné ceny, nepřišel NIKDO  jen mi, co jsme akci pořádali. A to nás velice mrzí.

Naše akce děláme jako jakousi třešničku na dortu, kterou – stejně jako vše v odborech, pro vás děláme zdarma


I když se dnes zdá, že odbory nic nezmůžou (díky stále se zhoršující legislativě v neprospěch zaměstnanců),

jsou odbory jedinou možností,jak lze zasahovat do pracovní problematiky a ovlivňovat tak kvalitu našeho zaměstnání.


Odbory jsou ze zákona legitimním zástupcem zaměstnanců při prosazování jejich potřeb, zájmů a řešení problémů se zaměstnavatelem.Odbory jsou mnohdy jedinou a poslední možností, jak zabránit zaměstnavateli,aby si dělal jen to, co on sám chce.


Zkuste si představit, jak by to mohlo vypadat bez odborů (stagnace mezd, nerovné postavení, žádné benefity apod)a ne jen vykřikovat co všechno odbory neudělali. Chcete-li, aby odbory mohli udělat „co ještě neudělali“, přidejte se k početné skupině odborářů,zvýšíte tím šanci něčeho dosáhnout, protože tím výrazně posílíte své postavení v dnes velmi nerovném postavení zaměstnavatel versus zaměstnanec.


Jedině odbory mohou vyjednat kolektivní smlouvu a v ní prosadit vyšší mzdy, lepší sociální podmínky, bezpečnost při práci, správnou ergonomii, nebo poskytnou ochranu před neoprávněným propuštěním z práce a poskytnutí bezplatné právní pomoci apod. Vždy je lepší vystupovat v početnější skupině než jako jednotlivec. !!!


Především chceme poděkovat všem členům, kteří nás podporují  a je to hlavně jejich zásluha, jaké výhody z Kolektivní smlouvy a Mzdového předpisu plynou pro všechny zaměstnance.

Každý zaměstnanec z naší firmy rád využívá výhod, které plynou z KS a MP, proto by také každý zaměstnanec měl podpořit naši odborovou organizaci, která tyto výhody s vedením firmy dohaduje. Není čas na alibismus, pasivitu a nezájem o současné dění ve firmě. Zlepšení a změna nenastane sama od sebe, je potřeba pro to také něco udělat.

Tím krokem může být právě to, že se přihlásíte do odborů nebo že vysvětlíte svému kolegovi který není v odborech, aby se k nám přidal.


Vedení naší organizace pro vás připravilo souhrnný seznam výhod, které jak doufáme, vás přesvědčí o důležitosti vstoupit do odborů.

>Výhody členství zde <