Starší články


KANCELÁŘ ODBOROVÉ ORGANIZACE V NOVÉ KANCELÁŘI

 NAJDETE JI VEDLE ŠKOLÍCÍ MÍSTNOSTI

( Po schodech nahoru naproti Just´do It )


Potvrzení Odborové organizace

o výši zaplaceného příspěvku pro účely snížení základu daně z příjmů fyzických osob, bude k dispozici od 24.1.2020


Byla podepsána nová Kolektivní Smlouva 2019/2020


Zrušení karenční doby u nemocenské

Se začátkem července 2019 se u nemocenské ruší karenční doba. To znamená, že i první 3 dny bude zaměstnanci nově náležet náhrada mzdy. Ale pozor – mnozí si novelu zákona mylně interpretují. Dávky nemocenského pojištění od OSSZ náleží zaměstnanci, který je dobrovolným účastníkem, za kalendářní dny. S náhradou mzdy je to ale jinak.

Náhrada mzdy zaměstnanci náleží za směny a svátky. Nelze tedy očekávat, že ji zaměstnanec bude mít od 1. dne nemoci.

Nárok vzniká od 1. zameškané směny.


27.6.2019 Započalo vyjednávání o nové Kolektivní Smlouvě 2019 – 2020


Základní Odborová organizace

sympatizuje s rozhodnutím čtyř kamarádů, kteří se rozhodli splnit si svůj sen.

Jak jistě víte, parta těchto – nebojíme se říci „dobrodruhů“ se rozhodla podniknout dalekou cestu na Bajkal

a mi, jako Odborová Organizace jsme se rozhodli jim přispět na tento počin finanční částkou ve výši 20000,-

Kluci, nezbývá nežli vám držet pevně pěsti a ať vaše daleká cesta jest plná krásných prožitků !!!

Vše o expedici na Bajkal naleznete >> Zde <<


9. členská výroční schůze Odborové organizace.

Dne 1.12.2018 (sobota), se od 15:00 hod. koná již 9. členská výroční schůze Odborové organizace.

Místo konání : Restaurace Adria,  

Výletní 543/5, 250 01 Brandýs nad Labem

Kdy ? : 1.12.2018 od 15:00 do cca 19:00 ……….

Co vzít s sebou? : Dobrou náladu 🙂 …

„Nezapomeňte Členskou kartu, pro výplatu každoročního Vánočního kaprovného :)“

Jako každoročně je Zdarma pro členy zajištěno :

Jídlo (odborářský řízek), pivo, limo, káva, a jiné pochutiny 

( uvedená nabídka se nevztahuje  na cigarety a tvrdý alkohol )


8. členská výroční schůze Odborové organizace.

Dne 2.12.2016 (sobota), se od 15:00 hod. koná již 8. členská výroční schůze Odborové organizace.

Místo konání : Restaurace U Zmeškalů,  

Masarykovo náměstí 62, 250 01 Brandýs nad Labem

Kdy ? : 2.12.2016 od 15:00 do cca 18:00 ……….

Co vzít s sebou? : Dobrou náladu 🙂 …

„Členskou kartu pro výplatu každoročního Vánočního kaprovného :)“

Zdarma pro členy zajištěno :

Jídlo (odborářský řízek), pivo, limo, káva, a jiné pochutiny 

( uvedená nabídka se nevztahuje  na cigarety a tvrdý alkohol)


Od 1.8 došlo k navýšení mezd pro rok 2017 ve výši 2,5% ze mzdy nejméně 700kč


FIRMA BOSAL ČR PŘIJME NOVÉ ZAMĚSTNANCE

PŘIDEJ SE I TY MEZI NÁS


!!! PŘIDEJ SE K NÁM !!!!

Odborová Organizace BOSAL ČR – Vaše pomocná ruka

Odborová organizace BOSAL ČR

Zápská 1857, Brandýs nad Labem 250 01

odbory.bosal@eur.bosal.com


Blížící se opětovné teplotní rekordy počasí nad 29°C

Toto je řešeno nařízením vlády a nárokem na iontové nápoje  (ochranný nápoj) který vzniká, dosáhne-li teplota druhý den po sobě 29°C. Distribuci zařídí vaši vedoucí směny. Co se týká  extra přestávek na práci, pracujeme na zavedení stejných podmínek jako loňského roku kdy byli v dobách extrémních teplot stanoveny bezpečnostní přestávky navíc .

15:00 -15:05   dodatečná

16:00 -16:10   standardní

17:10 -17:15   dodatečná

18:10 -18:30   standardní

              19:30- 19:35   dodatečná

              20:30- 20:45   standardníDne 3.12.2016,

se v 15:00 v restauraci Na Hřišti v Brandýse nad Labem, sešel výbor ZO a členové ZO na 7.výroční schůzi Odborové organizace.

Účast v počtu 35ti řádných členů a dvou členů výboru, zajistila usnášeníschopnost.

Program Schůze:

1/ Uvítání

 2/ Představení úspěchů v Kolektivním vyjednávání za rok 2016

 3/ Individuální řešené problémy a úspěchy Odborové organizace v tomto směru

4/ Večeře pro členy Odborové organizace

5/ Prostor pro dotazy a připomínky

6/ Volba Předsedy a místopředsedy ZO

7/ Losování Vánoční soutěže pořádané organizací

 8/ Výplata „Kaprovného“

9/ Volná diskuse

 Program schůze zahájil v 15:30 předseda Josef Měchura. Přednesl úspěchy, kterých dosáhla Odborová organizace v uplynulém roce. Mezi jinými uvedl zakotvení bonusového ohodnocení za nulovou nemocnost a vyplácení peněžní odměny každé 3 roky práce ve firmě do Kolektivní smlouvy. Uvedl náročnost celé práce při kolektivním vyjednávání zejména i při individuálně řešených sporech které rovněž uvedl.

V 16:00 byla schůze přerušena, a účastníci započali s konzumací večeře.

V 16:45 schůze pokračovala návrhem Předsedy o hlasování o sestavě členů výboru. Opět přednesl náročnost celé činnosti a navrhl další 2 členy výboru za účelem posílení vyjednávací schopnosti organizace pro další období. Přítomní členové přednesli své návrhy jmen a bylo započato hlasování o sestavě členů výboru.

Nominovaní členové výboru:

Josef Měchura

Karel Novotný

Jiří Šnaiberk

David Linhart

Pan Jiří Šnaiberk a David Linhart nominaci přijali.

Hlasování: Výsledky

Josef Měchura  –  Hlasů pro: 36 /  Proti: 0  /  Zdržel se: 0

Karel Novotný  –  Hlasů pro: 36 /  Proti: 0  /  Zdržel se: 0

 Jiří Šnaiberk  –  Hlasů pro: 36 /  Proti: 0  /  Zdržel se: 0

 David Linhart  –  Hlasů pro: 36 /  Proti: 0  /  Zdržel se: 0

Hlasováním bylo odsouhlaseno,

že i pro další období zůstává ve funkci předsedy ZO pan Josef Měchura, ve funkci místopředsedy pan Karel Novotný.

rovněž byla přítomnými členy odhlasována pozice místopředsedy pro pana Jiřího Šnaiberka a Davida Linharta.

V 17:00 Bylo započato losování Vánoční soutěže 10 x Karta Benzina.

Losování výherců, se ujal pan Vítězslav Schmid a před zraky přítomných členů byla vylosována výherní čísla:

VLOB – 062 , VLOB – 031 , VLOB – 056 , VLOB – 034 , VLOB – 038 , VLOB – 052 , VLOB – 026 , VLOB – 023 , VLOB – 027 , VLOB – 015

V 17:45,  Si přítomní členové převzali od místopředsedy pana Karla Novotného, vánočně ozdobené obálky s  „kaprovným“

Poté započala volná diskuse mezi účastníky a členy výboru a v 18:15 byla výroční schůze oficiálně ukončena.


7. členská výroční schůze Odborové organizace.

Dne 3.12.2016 (sobota), se od 15:00 hod. koná již 7. členská výroční schůze Odborové organizace.

Kde? : Restaurace Na Hřišti – Spořilov I 1447, Brandýs nad Labem
Stará Boleslav – Restaurace Slovanka (Salonek) Mariánské nám. 100

Kdy? : 3.12.2016 od 15:00 do ???? ……….

Co s sebou? : Dobrou náladu 🙂 …  Jídlo (odborářský řízek), pivo, limo, káva, a jiné pochutiny pro vás členy, zdarma zajištěny

( nevzathuje se na cigarety a tvrdý alkohol)

Zároveň proběhne losování vánoční soutěže Odborové Organizace o 10 karet Benzina na 500 kč

!!! Nezapomeňte si vyzvednout Soutěžní lístky !!!!


Zavedení nového příplatku pro zaměstnance pracující v nepřetržitém pracovním režimu, s účinností od 1.11.2016.

 
Příplatek za práci v nepřetržitém pracovním režimu:
 
Zaměstnanci pracujícímu v nepřetržitém pracovním režimu náleží za každou takto odpracovanou hodinu příplatek ve výši
10 Kč.
 
Tento příplatek se vztahuje na hodiny odpracované v rámci měsíčního fondu pracovní doby.
 
Pokud zaměstnanec pracující v nepřetržitém pracovním režimu,  pracuje nad rámec měsíčního fondu pracovní doby,
náleží mu za takto opracované hodiny příplatek za práci přesčas dle zákoníku práce a vnitřního předpisu.

Příplatek za práci v nepřetržitém pracovním režimu se na hodiny  vykazované jako práce přesčas  nevztahuje.


Dne 22.8.2016 Byla podepsána nová Kolektivní smlouva na období 2016 – 2018

Ze schválených výhod a bonusů vybíráme:

Navýšení tarifních částí mezd všem zaměstnancům o 500 ,- Kč. A to zpětně od 1.6.2016.

Zrušení 13tého platu a nahrazení výplatou částky 6000 ,- Kč na konci roku při absenci max 5 dní v roce.

Každých 36 měsíců práce pro firmu částka 15000 ,- Kč vyplácena v polovině roku.

Navýšení Stravovacích poukázek z 80 Kč na 100 ,- kč.

Příspěvek na penzijní připojištění 500 ,- kč.

>> Kompletní znění Kolektivní smlouvy Uvedeno zde <<


Srdečně Vás všechny zveme na den otevřených dveří společnosti BOSAL ČR dne 8.10.2016

Během dne na Vás čekají prohlídky celé výrobní haly, bohatý doprovodný program pro děti a mnoho zajímavých informací o společnosti. Na akci velice rádi přivítáme nejen zaměstnance s příbuznými a blízkými, ale také uchazeče o zaměstnání v naší společnosti, či širokou veřejnost.


Blížící se opětovné teplotní rekordy počasí nad 29°C

Toto je řešeno nařízením vlády a nárokem na iontové nápoje  (ochranný nápoj) který vzniká, dosáhne-li teplota druhý den po sobě 29°C. Distribuci zařídí vaši vedoucí směny. Co se týká  extra přestávek na práci, pracujeme na zavedení stejných podmínek jako loňského roku kdy byli v dobách extrémních teplot stanoveny bezpečnostní přestávky navíc .

              15:00 -15:05   dodatečná

              16:00 -16:10   standardní

              17:10 -17:15   dodatečná

              18:10 -18:30   standardní

              19:30- 19:35   dodatečná

              20:30- 20:45   standardní


V Brandýse nad Labem dne 11.7.2016

Vážení zaměstnanci a členové Základní organizace,

Koncem měsíce Června proběhlo poslední kolo Kolektivního vyjednávání. Došli jsme se zaměstnavatelem ke vzájemné shodě v bodech které jsme vzájemně navrhli. Nyní se již pouze čeká na vyjádření a schválení z Belgie.

O pozitivním výsledku vás budeme informovat.


Dne 20.9.2011

Kolektivní smlouva pro rok 2011

Dne 20.9.2011 se za účasti zaměstnavatele a členů výboru pověřených ZO OS KOVO, podepsala Kolektivní smlouva pro rok 2011.


Dne 9.8.2011

Zápis ze schůze výboru Z.O.BOSAL ČR

Dne 9.8.2011 se ve 14:05 hodin sešel výbor základní odborové organizace BOSAL ČR ve složení : Petr Schober, Oldřich Břoušek ml., Petr Habel a členové odborové organizace Josef Měchura a Karel Novotný

Výbor se sešel za účelem jmenování nových členů výboru zvolených korespondenční formou volby, pana Josefa Měchury a pana Karla Novotného.

Výše jmenovaní členové výboru byli navrženi a tímto i pověřeni výborem základní odborové organizace BOSAL ČR, za účelem vyjednávání o Kolektivní smlouvě pro rok 2011 se společností Bosal ČR. S.r o

Jmenovaní členové byli zvoleni nadpoloviční většinou členů základní odborové organizace BOSAL ČR.
Za výbor Z.O. BOSAL ČR Petr Schober člen Z.O

Petr Habel člen Z.O

Oldřich Břoušek ml. člen Z.O

Josef Měchura člen Z.O

Karel Novotný člen Z.O


Záznam z jednání s Odborovou organizací Bosal ze dne 16.5. 2011

Přítomni : Předseda odborové organizace p. Miroslav Filip

HR Manager Mgr. Jana Tůmová

  1. Na schůzce předseda odborové organizace p. Filip sdělil, že zástupci odborů nebudou reagovat na návrh schůzky odborové organizace se zaměstnavatelem týkající se nadbytečnosti p. Filipa. Jako podmínku si stanovili účast specialistů Odborového svazu KOVO, která byla v této fázi zaměstnavatelem odmítnuta(mělo se jednat o případném dalším zařazení p. Filipa). Zájem ze strany odborové organizace Bosal řešit situaci nebyl projeven a tudíž zaměstnavatel nemohl nabídnout další možnosti řešení. Na schůzku se nedostavili pp. Břoušek, Habel, Schober.
  2. P. Filip přinesl žádost na umístění nástěnky odborové organizace a schránky na poštu (v současné době byla pošta odborové organizace skladována v sekretariátu a odborová organizace si řádně poštu nevyzvedávala). Umístění bylo dohodnuto s panem Filipem, dne 16.5. 2011 byla instalována nástěnka a schránka na doručenou poštu včetně klíčů(předány panu Filipovi). Do schránky bude ze strany zaměstnavatele doručována pošta, která bude doručena poštovním úřadem do společnosti Bosal pro Odborovou organizaci Bosal. Za další zacházení s poštou zaměstnavatel neručí. Zaměstnavatel tímto krokem poskytuje podporu Odborové organizaci Bosal v jejich činnosti.
  3. P. Filip přinesl písemné upozornění zaměstnavatele na nevyhovující prostory a vybavení šaten zaměstnanců, které bylo převzato dne 16.5. 2011. Zaměstnavatel požádal odborovou organizaci o specifikaci, v čem nevyhovují prostory a vybavení šaten(viz upozornění převzaté dne 16.5. 2011.)
  4. P. Filip přinesl žádost o předložení návrhu čerpání dovolených k jeho posouzení a případnému odsouhlasení. P. Filipovi bylo písemně sděleno, že v současné době se zpracovávají návrhy čerpání dovolených na základě podkladů objednávek zákazníků a finální plán dovolených bude předložen k 31.5. 2011 (viz záznam na žádosti doručené dne 16.5. 2011).
  5. P. Filip přinesl žádost o přidělení prostor a technického vybavení odborové organizace, která je velice obecná. Byl ihned písemně požádán o co vlastně žádá (jaké prostory, kdy je chce využívat, jaké technické vybavení – co, kdy, jak. Zaměstnavatel předpokládá, že Odborová organizace Bosal vyvolá jednání o této záležitosti a společně se strany dohodnou na svých možnostech.
  6. V současné době využívají členové odborové organizace tiskárny, mohou volat z pevných linek, pokud žádají o další pomoc při vyplnění různých statistik a podkladů pro šetření – vždy je vyhověno. Je nutno stanovit co konkrétně dále potřebují.
  7. P. Filip přinesl upozornění na nedodržování bezpečnostních norem ČSN 05600, 05601 a 05603. Ihned na místě byl ZV písemně požádán o pomoc jako partner o specifikaci pracovišť a konkrétních aktivit (co), kde zaměstnavatel údajně nedodržuje normy. Znění tohoto upozornění je nic neříkající sdělení a proto zaměstnavatel žádá o pomoc, pokud odborová organizace o nějakém porušení ví.
  8. Zaměstnavatel vznesl dotaz ohledně dalšího postupu týkajícího se Kolektivní smlouvy. Poslední schůzka týkající se kolektivního vyjednávání za účasti ZV Odborového svazu Bosal (4 členové pp. Filip, Břoušek, Habel, Schober), Michela Ledroita a Jany Tůmové se konala dne 29.3. 2011. Na tuto schůzku členové ZV přinesli požadavek transferovat 10% pohyblivou složku mzdy do pevné části mzdy zaměstnanců. Tento požadavek odborové organizace byl odmítnut jako nekoncepční (stávající mzdový předpis schválený a podepsaný odborovou organizací tuto složkou ve své strategii obsahuje). Odborová organizace byla požádána navrhnout koncepční řešení, které by umožnilo flexibilní složku mzdy optimálně využívat pro řízení výkonu. K dnešnímu dni žádný návrh ze strany ZV Odborové organizace Bosal nebyl zaměstnavateli předán.
  9. P. Filip byl zaměstnavatelem upozorněn, že v současné době nemáme žádnou normu v podobě Kolektivní smlouvy, abychom mohli uplatňovat motivační bonusy za pracovní výročí, nemáme dohodnuté další podmínky jako je např. srážení příspěvků členů odborové organizace a jejich bezplatné převody na účet (zaměstnavatel upozornil, že nelze bez dohody s odborovou organizací toto provádět), atd…… Zaměstnavatel požádal Odborovou organizaci o návrh dalšího postupu.

V Brandýse nad Labem, dne 16.5. 2011


Zápis ze schůze výboru Z.O.BOSAL ČR

Dne 17.3.2011 se v ranních hodinách sešel výbor základní odborové organizace BOSAL ČR ve složení : Miroslav Filip, Petr Schober,Oldřich Břoušek ml. a Petr Habel.

Výbor vyjádřil znepokojení nad posledním vývojem ve společnosti Bosal ČR s.r.o, zvláště nad tím že doposud nebyla uzavřena kolektivní smlouva na tento rok .

Výbor Z.O. je znepokojen se zneužíváním 10% měsíční motivační složkou mzdy (prémie). Odborová organizace se opakovaně dovídá o nepřiznání této složky skupinám zaměstnanců a to z nejasných důvodů. V minulém týdnu to byl návrh, nebo rozhodnutí zaměstnavatele nepřiznat tyto prémie skupině zaměstnanců kteří mají oprávnění na obsluhu vysokozdvižných vozíků a to z toho důvodu, že se ztratila barva. (Jistě všechny pobavil dopis, který proběhl emailovou poštou.) Zaměstnavatel tímto rozhodnutím řekl všem svým zaměstnancům, že jsou zloději, místo toho aby celou záležitost vyšetřil a potrestal viníka, jak je v normální společnosti běžné. Dále, podíl přiznávání této složky se trvale snižuje a vyvolává tak podezření, že si zaměstnavatel takto optimalizuje své mzdové náklady. Všichni vidíme, že s přestavbou výrobních zařízení vznikají problémy, které se musejí nutně odrážet v ekonomické situaci společnosti. Odborová organizace odmítá, aby se na tomto rozhodnutí zaměstnavatele ekonomicky podíleli zaměstnanci snižováním svých mezd, enormním zvyšováním norem spotřeby práce a svým zdravím ze stresujícího pracovního prostředí.

Dále se výbor domnívá, že zaměstnanec nemůže svou prací ,chováním a jednáním tuto motivační složku mzdy ovlivnit.

Výbor základní organizace se proto rozhodl prosadit do kolektivní smlouvy a mzdového předpisu, převedení motivační složky mzdy do tarifní mzdy a to v plné výši 10%.

Dále výbor Z.O.BOSAL ČR vyzývá, všechny zaměstnance k větší organizovanosti v odborové organizaci .

Za výbor Z.O.BOSAL ČR

Miroslav Filip předseda Z.O

Petr Schober člen Z.O

Petr Habel člen Z.O

Oldřich Břoušek ml. člen Z.O